Güney Sudan, halk arasında yapılan referandum sonrasında 9 Temmuz 2011 tarihi itibariyle Sudan devletinden resmen ayrılmış ve bağımsızlığını ilan etmiş ayrı bir devlet olarak varlığını sürdürmekte olup, Sudan’da kazanılmış olan Patent, Marka, Tasarım tescillerinin Güney Sudan devleti içinde hükümsüz olduğu duyurulmuştur. 

Güney Sudan devleti, kendi sınai mülkiyet yasalarının taslak olarak hazırlandığını, ancak parlamentonun onayına kadar,  eski yasadan doğan edinilmiş haklar için öncelik hakkının kabul edileceğini, bu hakkın sağlanabilmesi için hak sahiplerinin müracaatlarının kabul edildiğini bildirmektedir.

Buna göre;

Güney Sudan devletine ait yeni sınai mülkiyet yasası onaylanana kadar, eski yasaya göre hak sahibi olanların, müracaatları halinde, Patent,  Marka, Tasarım hakları öncelikli olarak kabul edilip kayıt altına alınacaktır. Yeni yasanın kabulü ve resmen yürürlüğe girmesinden sonra, eski hakların herhangi bir hükmü kalmayacak ve yeni yasaya göre ilgili hakların tesisi için yeniden başvuru yapılması gerekli olacaktır.

Patent, Marka ve Tasarım tescillerinizden doğan haklarınızın Güney Sudan içinde de devamını sağlamak konusunda daha kapsamlı bilgi için email ve  irtibat telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz.

Konuyu bilgilerinize sunar, hak kayıplarının yaşanmamasını temenni ederiz.

Orbis Vista Yurtdışı İşlemler Departmanı